Petrus en Pauluskerk

Soest

time_petrus

Alleen de voorgevel en de toren zijn blijven staan. De oude kerkzaal is in 1968 gesloopt.

petrus_1
petrus_2
petrus_3
petrus_4

Opdrachtgever
Gemeente Soest

Fotografie
Wilma Kuijvenhoven

Oorspronkelijke architect
Molkenboer

Ander werk